Operaty szacunkowe

OPERATY SZACUNKOWE - WYCENA :

* budynków

* lokali mieszkalnych i użytkowych

* zakładów przemysłowych ( w tym maszyn i urządzeń )

* obiektów technicznych

* obiektów zabytkowych

* parcel

* gruntów budowlanych ( w tym dróg i ulic )

* gruntów przemysłowych i inwestycyjnych

* gruntów rolnych

* lasów

* parków, drzewostanów

DLA POTRZEB :

* kupna - sprzedaży

* zabezpieczenia kredytu bankowego

* rozliczeń podatkowych

* przekształceń własności

* odszkodowań

* ubezpieczeń nieruchomości

* obliczenia wartości początkowej środków trwałych

* wnoszenia aportów do spółek

* opłaty planistycznej

* spadków

* darowizn

* odszkodowań z tytułu mienia zabużańskiego

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ KRÓTKIE OPINIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI