Administracja

Firma specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami:

 • wspólnotami mieszkaniowymi,
 • kamienicami prywatnymi,
 • nieruchomościami komercyjnymi

Posiadamy własne licencjonowane zawodowej

Współpracujemy z wieloma firmami w celu zapewnienia pełnego zakresu usług związanych z obsługą budynku. Tak aby wszystkie urządzenia i stan techniczny obiektu był zawsze w dobrym stanie.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością

 • zawieranie umów z dostawcami mediów,
 • utrzymywanie w należytej czystości nieruchomości,
 • reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz
 • wynajmowanie lokali w imieniu właściciela

Obsługa finansowo-księgowa

 • prowadzenie księgowości
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • opracowywanie analiz w ramach potrzeb,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,

Obsługa techniczną

 • przeglądy okresowe, konserwacje, remonty,
 • prowadzenie książki obiektu,

Obsługa prawna

 • opracowywanie budżetu,
 • przygotowywanie uchwał